IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Turystyce

Oskar Kozikiewicz

 

W dniu 26.02.2020r. odbył się finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Turystyce organizowany przez Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką. W rywalizacji wzięło udział 25 szkół z całej Polski. Nagrody wręczyli Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką dr hab. Robert Roczniok, Dyrektor Hoteli Diament w Katowicach Grzegorz Konieczny oraz światowej klasy akordeonista Marcin Wyrostek. Zwycięzcami tegorocznej edycji Konkursu są:

- w klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce uczeń z Zespołu Szkół Ekonomicznych, al. Piłsudskiego 5 z Dąbrowy Górniczej

II miejsce uczennica z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Tarnowskich Gór, ul. Karola Miarki 17, Tarnowskie Góry

III miejsce uczennica z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, ul. Mikołowska 44, Mysłowice

- w  klasyfikacji zespołowej/szkolnej:

I miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych, al. Piłsudskiego 5 z Dąbrowy Górniczej

II miejsce Zespół Szkół nr 2, ul. Gliniana 2 z Rudy Śląskiej

III miejsce Zespół Szkół Nr 5 im. J. Markowej w Rudzie Śląskiej, ul. Planty Kowalskiego 3 z Rudy Śląskiej

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom i gościom za udział w Konkursie. Podziękowania składamy także sponsorom za atrakcyjne nagrody a Prezydentowi Miasta Katowice i Śląskiej Organizacji Turystycznej za Honorowy Patronat nad Konkursem.