IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Turystyce w AWF Katowice

Oskar Kozikiewicz

Na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką w dniu 26 lutego 2019r. w
auli im. L. Deca odbędzie się 4 edycja Konkursu Wiedzy o Turystyce dla
uczniów szkół ponadpodstawowych. Do udziału w Konkursie zgłosiło się 80
uczniów z 25 szkół ponadpodstawowych z różnych województw. Patronat
honorowy nad Konkursem objął Prezydent Miasta Katowice, a patronat
medialny SLASKIE.travel. Sponsorami nagród są: Park Hotel Diament
Katowice oraz AWF Katowice.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Turystyce jest międzywojewódzkim
przedsięwzięciem, którego zadaniem jest: promocja kształcenia na
kierunkach związanych z zarządzaniem w turystyce, pobudzenie
zainteresowania tematyką turystyki, wymiana doświadczeń zawodowych,
współpraca między podmiotami kształcącymi na kierunkach technik obsługi
turystycznej, technik hotelarstwa i innych w zakresie turystyki oraz
przedstawienie oferty Uczelni.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na:
http://www.kwot.awf.katowice.pl/
https://www.facebook.com/kwot.awf.katowice/