Informacja odnośnie godzin rektorskich w dniach 11 oraz 14 października 2019 roku

Oskar Kozikiewicz

W związku z Uroczystą Inaugoracją Roku Akademickiego 2019/2020 w dniu 11 października JM Rektor AWF Katowice ogłasza godziny Rektosrskie.

W dniu 14 paźdzniernika w związaku ze spotkaniem Pracwowników AWF Katowice JM Rektor ogłasza godziny rektorskie dla studentów od godziny 12:30.