Informacja dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021

administrator

Drodzy Studenci w AWF w Katowicach, Drodzy Kandydaci na studia w AWF w Katowicach, Drodzy Pracownicy AWF w Katowicach

Informuję, że trwają prace dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021. Rozważamy kilka wariantów zajęć dydaktycznych, których wybór uzależniony będzie od wytycznych/rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sytuacji epidemicznej regionu – wytycznych Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zaleceń uczelnianej komisji ds. postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Studentom i Pracownikom naszej Uczelni, a jednocześnie utrzymanie wysokiej jakości kształcenia. Przygotowujemy organizację nowego roku akademickiego w trzech wariantach. Najbardziej prawdopodobnym na dzień dzisiejszy jest wariant hybrydowy, w którym zajęcia praktyczne, ćwiczenia prowadzone w formie laboratoryjnej / klinicznej i część zajęć teoretycznych realizowanych w formie ćwiczeniowej, odbywać się będą z zachowaniem odpowiednich standardów postępowania epidemiologicznego w obiektach dydaktycznych uczelni. Wykłady oraz ćwiczenia z wybranych przedmiotów teoretycznych planujemy realizować w formie nauczania zdalnego wykorzystując nasze doświadczenia z poprzedniego semestru.

O kolejnych decyzjach będziecie Państwo niezwłocznie informowani.

Prorektor ds. dydaktyki i studentów
dr hab. Rajmund Tomik prof. AWF Katowice

Pobierz plik PDF