III Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Szkoleniowa pt. "Osoby z niepełnosprawnością w sporcie - teoria i praktyka"

administrator

W dniu 9-11 maja 2019 roku odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Szkoleniowa pt. "Osoby z niepełnosprawnością w sporcie – teoria i praktyka" organizowana przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Polski Komitet Paraolimpijski w Airport Hotel Okęcie ul. 17 Stycznia 24, 02-148 Warszawa.

Konferencja organizowana jest po raz kolejny we współpracy z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, który obchodzi w przyszłym roku 20-lecie wstąpienia do struktur międzynarodowych. Uzupełnieniem uroczystości jubileuszowych będzie konferencja naukowa organizowana przez AWF w Katowicach.

Udział w konferencji naukowej zapowiedziały już najważniejsze autorytety naukowe krajowe i zagraniczne oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetów Medycznych.
Tradycyjnie oprócz wymiaru naukowego atutem konferencji będą zajęcia warsztatowe  prowadzone przez wybitnych specjalistów: dra hab. Krzysztofa Ficka prof. nadzw. AWF Katowice, Piotra Marka z Instytutu Sportu w Warszawie oraz dr hab. Aleksandra Żebrowska prof. nadzw. AWF Katowice.

Poprzednie konferencje miały znaczący wymiar zarówno naukowy, jak i praktyczny.  Zaproszone autorytety naukowe wskazywały na bardzo wysoki poziom prac, szczególnie podkreślając ich wartość empiryczną, bowiem metodologia badań w tych pracach musi uwzględniać nie tylko specyfikę grupy, ale również właściwość doboru metod i narzędzi obok niejednokrotnie zindywidualizowanej analizy.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć tutaj