Godziny Rektorskie w dniu 21 czerwca 2019

Oskar Kozikiewicz

JM Rektor AWF Katowice prof. dr hab. Adam Zając ogłasza godziny rektorskie w dniu 21 czerwca 2019 r.