dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice przewodniczącym Śląskiej Rady Turystyki

administrator

W dniu 15 września br. w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. W skład rady weszli dwaj pracownicy naszej uczelni Kierownik Katedry Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki dr hab. Rajmund Tomik profesor AWF Katowice oraz pracownik Zakładu Zarządzania Turystyką dr Krzysztof Cieślikowski.

Przewodniczącym rady został wybrany dr hab. Rajmund Tomik.

Śląska Rada Turystyki jest ciałem opiniodawczo-doradczym dla regionalnych władz samorządowych  i ma stanowić platformę dla konsultacji w zakresie rozwoju turystyki w województwie śląskim.

Więcej informacji na stronie: https://slaskie.pl/content/wybrano-prezydium-slaskiej-rady-turystyki

fot. Tomasz Żak  UMWS