dr hab. Krzysztof Ficek prof. nadzw. AWF odebrał złotą odznakę „ ZA ZASŁUGI DLA SPORTU”

Oskar Kozikiewicz

 
 
 
W dniu 18 września 2019 roku w Warszawie odbyło się ostatnie posiedzenie Społecznej Rady Sportu pod przewodnictwem Ministra Sportu i Turystki Witolda Bańki.

Społeczna Rada Sportu to organ doradczy Ministra Sportu i Turystyki, w skład której wchodzą autorytety świata sportu, reprezentujące różne środowiska: zawodnicze, trenerskie i akademickie.

W podziękowaniu za uczestnictwo i włożoną prace z rąk Ministra Witolda Bańki złotą odznakę „ ZA ZASŁUGI DLA SPORTU” odebrał dr hab. Krzysztof Ficek prof. nadzw. AWF. Wcześniej również taką odznakę z rąk Ministra odebrał Rektor AWF Katowice prof. dr hab. Adam Zając.

W ramach podziękowania za ostatnie 4 lata współpracy przedstawiciele AWF Katowice - Rektor prof. dr hab. Adam Zając oraz dr hab. Krzysztof Ficek prof. nadzw. AWF wręczyli Ministrowi Witoldowi Bańce  pamiątkową grafikę.