AWF Katowice najlepszy w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019

Oskar Kozikiewicz

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki drugi raz z rzędu najlepsza w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy obejmuje uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu oceniany są: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie oraz absolwenci na rynku pracy.