AWF Katowice najlepsza w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020.

Oskar Kozikiewicz


Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach trzeci raz z rzędu najlepsza w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020.

W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020 na pierwszym miejscu znalazły się dwa kierunki AWF Katowice: Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne.

 

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy obejmuje uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu oceniany są: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie oraz absolwenci na rynku pracy.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych). W zależności od specyfiki danej grupy kierunków, ranking będzie składał się z 12 lub 13 wskaźników pogrupowanych w sześć lub siedem kryteriów. Zwracamy uwagę, że różne mogą być wagi wskaźników w poszczególnych kryteriach – w zależności od specyfiki kierunku. Do zestawu kryteriów i wskaźników 2020 wchodzą:  prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy, umiędzynarodowienie oraz kryteria dodatkowe.

W piątek 17 lipca o godzinie 11:00 zapraszamy na transmisję z Gali Rankingu, która prowadzona będzie na stronie: www.perspektywy.pl