Aktywne Konsultacje

administrator

Drodzy Studenci

W miesiącu Lutym organizujemy Aktywne Konsultacje. Ich celem jest zapewnienie Wam możliwości doskonalenia umiejętności praktycznych wynikających z programu studiów. Konsultacje mogą też zostać wykorzystane do ewentualnego odrobienia zaległości. Konsultacje dla studentów nie są obowiązkowe. Kontakt bezpośredni pracownika ze studentem odbywa się przy zapewnieniu bezpieczeństwa higienicznego zgodnie z „Instrukcjami zachowania w czasie pandemii COVID-19” zmieszczonymi na stronie internetowej Uczelni. Plany Aktywnych Konsultacji znajdują się na stronach internetowych wydziałów.

Jednocześnie informuję, że na dzień dzisiejszy zajęcia w semestrze letnim planujemy w następującej formie – wszystkie wykłady w trybie zdalnym, wszystkie ćwiczenia w bezpośrednim kontakcie. Ostateczna decyzja w sprawie organizacji zajęć w marcu zostanie jednak podjęta w ostatnim tygodniu lutego.

dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice
Prorektor ds. dydaktyki i studentów