Kurs na stopień Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF ze specjalnością Narciarstwo Powszechne.

Akademickie Centrum Kształcenia przy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach organizuje kurs na stopień instruktora rekreacji ruchowej AWF ze specjalnością narciarstwo powszechne.

 

Termin części specjalistyczne:1-8.03.2018 r.

Miejsce: Zakopane - oś. Harenda 27c w Pensjonacie „TERESA”

 

KOSZT CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ: 1000 zł

 płatne na konto AWF, 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a,

nr konta: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875

(tytuł wpłaty: kurs instruktora AWF z narciarstwa powszechnego, koniecznie podać nazwisko uczestnika)

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz dokonanie wpłaty zaliczki 400 zł oraz reszty wpłaty (600 zł) do 15 stycznia 2018 r. Dowód wpłaty należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: k.gorska@awf.katowice.pl

Kurs zostanie uruchomiony przy minimum 10 uczestnikach!!!

Koszt noclegów i wyżywienia wynosi 60 zł dziennie, płatne na miejscu w Pensjonacie „TERESA”.

Kurs rozpoczyna się 1.03.2017 roku o godz. 9.00 w ośrodku narciarskim Harenda przy kasach obok wyciągu.

Koszt kursu nie zawiera opłat za wyciągi i dojazdy.

 

Osoby deklarujące chęć udziału powinny posiadać umiejętności swobodnej jazdy na nartach nowoczesną techniką (na krawędziach), odpowiedni sprzęt: narty najlepiej slalomowe, kask oraz smary narciarskie.

 

Kandydat na kurs instruktora rekreacji ruchowej AWF

ze specjalnością narciarstwo powszechne musi posiadać:

  1. Co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna).
  1. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza rodzinnego, na druku zaświadczeń. Nie ma konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań!).

Warunki uzyskania uprawnień instruktorskich:

  1. Zaliczona część specjalistyczna kursu i zdany egzamin
  2. Zaliczona część teoretyczna kursu (można uzupełnić po części specjalistycznej)

Jeżeli kandydat jest absolwentem kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport” (studia dzienne lub zaoczne, nie dotyczy studiów podyplomowych i innych kierunków: „pedagogika z wychowaniem fizycznym”, „resocjalizacja z wychowaniem fizycznym” itp.) ma zaliczoną część teoretyczną kursu instruktora rekreacji. Jako podstawę do zaliczenia części teoretycznej należy w takim przypadku złożyć kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów zamiast kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej. Część teoretyczną można również zaliczyć posiadając uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w innej specjalności. Należy dołączyć do dokumentów kserokopię legitymacji instruktorskiej.

Kandydat realizuje części kursu w dowolnej kolejności.

Część teoretyczna kursu realizowana jest na uczelni w terminach weekendowych w wymiarze 60 godzin.

Koszt części teoretycznej kursu wynosi: 500 zł. Kurs teoretyczny w określonej dyscyplinie sportu zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania się minimum 20 osób.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Dwa podania, na teorię i praktykę (wzór do ściągnięcia ze strony internetowej awf)
  2. Dwie kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej
  3. Zdjęcie w wersji elektronicznej (należy przesłać na adres k.stolecka@awf.katowice.pl)
  4. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia

 

Dokumenty należy składać w Akademickim Centrum Kształcenia AWF Katowice,

ul. Mikołowska 72a od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Kontakt telefoniczny: (32) 207 5119, (32) 207 5338

Kontakt mailowy w sprawie dokumentów:

k.stolecka@awf.katowice.pl