Kurs na stopień Instruktora Sportu ze Specjalnością Narciarstwo Alpejskie. UWAGA ZMIANA TERMINU!

Akademickie Centrum Doskonalenia Zawodowego przy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach organizuje kurs na stopień instruktora sportu ze specjalnością narciarstwo alpejskie

 

 

Termin części specjalistycznej kursu (100 godzin szkolenia): 7-14.03.2018 r.

Miejsce: Zakopane, zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie

KOSZT SZKOLENIA I EGZAMINU (część specjalistyczna): 1100 zł

Płatne na konto AWF Katowice: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875

(tytuł wpłaty: kurs instruktora sportu z narciarstwa alpejskiego, koniecznie podać nazwisko uczestnika)

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w kursie i wpłatę zaliczki 400 zł, a reszta wpłaty (700 zł) do 31 stycznia 2018r. Potwierdzenie wpłat proszę wysłać na adres e-mail: k.gorska@awf.katowice.pl

Kurs zostanie uruchomiony przy minimum 10 uczestnikach!!!

Kurs rozpoczyna się 7.03.2018 roku o godz. 9.00 w ośrodku narciarskim Harenda przy kasach obok wyciągu krzesełkowego.

Koszt kursu nie zawiera opłat za wyciągi i dojazdy.

 

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do podjęcia samodzielnej pracy w charakterze instruktora sportu z narciarstwa alpejskiego (nauczanie narciarstwa na różnym poziomie zaawansowania oraz planowanie i realizacja treningu sportowego). 

 

Warunki przyjęcia na kurs:

Umiejętność swobodnej jazdy na nartach w różnych warunkach terenowych, doświadczenie w jeździe sportowej, komunikatywność i chęć zdobycia uprawnień instruktorskich, średnie wykształcenie, dobry stan zdrowia, odpowiedni sprzęt: narty najlepiej SL i SG, kask.

 

Kandydat na kurs instruktora sportu musi posiadać:

  1. Co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna).
  1. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza rodzinnego, na druku zaświadczeń. Nie ma konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań!).

 

Warunki uzyskania uprawnień instruktorskich:

  1. Zaliczona część specjalistyczna kursu i zdany egzamin
  2. Zaliczenie 30 godzin praktyki
  3. Zaliczona część teoretyczna kursu (można uzupełnić po części specjalistycznej)

Jeżeli kandydat jest absolwentem kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport” (studia dzienne lub zaoczne, nie dotyczy studiów podyplomowych i innych kierunków: „pedagogika z wychowaniem fizycznym”, „resocjalizacja z wychowaniem fizycznym” itp.) ma zaliczoną część teoretyczną kursu instruktora sportu. Jako podstawę do zaliczenia części teoretycznej należy w takim przypadku złożyć kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów zamiast kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej. Zaliczenie części teoretycznej jest również możliwe na podstawie posiadanych uprawnień instruktora sportu w innej specjalności. Należy dołączyć do dokumentów kserokopię legitymacji instruktorskiej.

Kandydat realizuje części kursu w dowolnej kolejności.

Część teoretyczna kursu realizowana jest na uczelni w terminach weekendowych w wymiarze 60 godzin

Koszt części teoretycznej kursu wynosi: 700 zł Kurs teoretyczny w określonej dyscyplinie sportu zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania się min. 20 osób.

 

Wymagane dokumenty (należy składać w Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00:

  1. Dwa podania, na część teoretyczną i część praktyczną (wzór do ściągnięcia ze strony internetowej  awf)
  2. Dwie kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej
  3. Zdjęcie w wersji elektronicznej (należy przesłać na adres k.stolecka@awf.katowice.pl)
  4. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia

 

Kontakt telefoniczny: (32) 207 5119, (32) 207 5338

Adres mailowy w sprawie wymaganych dokumentów:

k.stolecka@awf.katowice.pl