Kierunki studiów

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

Studia stacjonarne

Kierunek fizjoterapia studia pierwszego i drugiego stopnia

Studia niestacjonarne

Kierunek fizjoterapia studia pierwszego i drugiego stopnia

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Studia stacjonarne

Kierunek wychowanie fizyczne studia pierwszego i drugiego stopnia

Kierunek turystyka i rekreacja studia pierwszego i drugiego stopnia

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego

Studia niestacjonarne

Kierunek wychowanie fizyczne studia drugiego stopnia

Kierunek turystyka i rekreacja studia pierwszego i drugiego stopnia

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego

Studia doktoranckie (trzeciego stopnia) stacjonarne w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

Studia stacjonarne

Kierunek zarządzanie studia pierwszego i drugiego stopnia

Kierunek turystyka i rekreacja studia pierwszego i drugiego stopnia

Studia niestacjonarne

Kierunek zarządzanie studia pierwszego i drugiego stopnia

Kierunek turystyka i rekreacja studia pierwszego i drugiego stopnia