Kierunki studiów

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

Kierunek fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Kierunek wychowanie fizyczne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Kierunek turystyka i rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Studia doktoranckie (trzeciego stopnia) stacjonarne w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

Kierunek zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia